Privacy

Dit privacy statement is van toepassing op het ‘Favoriete Winkel van de Belgen’ concept, waaronder:

  1. De website www.mijnfavorietewinkel.be , www.monmagasinprefere.be alsmede de URL’s die doorlinken naar deze website;
  2. Het invullen van de online vragenlijsten;
  3. De formulieren met invulvelden voor persoonlijke gegevens.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het invullen van de vragenlijst laat je de volgende persoonsgegevens bij ons achter: naam, e-mailadres, geslacht, geboortedatum en postcode. Wie verwerkt de gegevens? RetailDetail stelt de inhoud van de website en de vragenlijst samen. Daarnaast rubriceert zij de resultaten uit de vragenlijsten. De geautomatiseerde uitvoering van de vragenlijst wordt beheerd door RetailDetail.

Wie bewaart de gegevens en hoe lang?

De persoonsgegevens worden in opdracht van RetailDetail vanuit het vragenlijstsysteem opgeslagen in een strikt beveiligde database op servers bij externe partijen in België. Deze partijen beveiligen de servers op een adequate wijze en toetsen deze regelmatig. De persoonsgegevens worden uiterlijk een jaar nadat de vragenlijsten niet meer kunnen worden ingevuld, verwijderd. Hier geldt één uitzondering: als je een e-mail hebt ontvangen met een uitnodiging om de vragenlijst in te vullen, zijn wij verplicht dit e-emailadres en het tijdstip waarop naar dit e-mailadres is gemaild, vijf jaar lang te bewaren. Deze e-mailadressen worden gehasht opgeslagen.

Wat is het doel van het verwerken van de persoonsgegevens?

Het doel van het verwerken van de persoonsgegevens, is het kunnen rubriceren van de beoordelingen die personen geven over winkels op basis van geslacht, geboortedatum en postcode. Persoonsgegevens zullen nooit zonder toestemming worden doorgegeven aan externen. Op verzoek kun je inzage krijgen in, wijzigen of verwijderen van jouw persoonlijke gegevens. Het doel van het bewaren van het e-mailadres is tweeledig. Ten eerste is dit om te verifiëren of het e-mailadres valide is. Ten tweede voor de loting en communicatie van de consumentenprijzen. Volgens de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) heb je als consument/betrokkenen ook het recht om op verzoek: inzage te krijgen in je persoonsgegevens, deze te corrigeren of te verwijderen, het recht om ‘vergeten te worden’, de gegevensverwerking te beperken of je hier tegen te verzetten, en het recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming. Dit verzoek kun je aangeven door een e-mail te sturen naar: info@retaildetail.be.

Wie zijn de ontvangers van de (verwerkte) persoonsgegevens?

De antwoorden op de vragenlijsten met daarin geïntegreerd de geanonimiseerde persoonsgegevens, worden groepsgewijs gepresenteerd in een rapportage (tool). Deze kan geraadpleegd worden door retailers en in retail geïnteresseerde organisaties. Zie ook alinea ‘Sponsoren en overige derden’. 

Sponsoren en overige derden

De website en het vragenlijstsysteem kunnen hyperlinks bevatten naar websites van sponsoren. Sponsoren kunnen in additionele vragen extra persoonsgegevens vragen om je te benaderen (zoals naam, huisnummer en telefoonnummer). Je bent niet verplicht deze in te vullen. Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van sponsoren of andere derden die door middel van hyperlinks met deze website zijn verbonden. De sponsoren hebben hun eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van hun privacy beleid. Wij raden je aan de privacyverklaring te lezen voor gebruik van deze websites.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Indien er nog vragen zijn over dit privacy statement kun je contact opnemen met info@retaildetail.be 

of

RetailDetail
Ankerrui 9
2000 Antwerpen
+32 3 500 89 59